ADAPTACJE PROJEKTÓW

 

NASZA PRACOWNIA PROJEKTOWA ZAJMUJE SIĘ SPRZEDAŻĄ PROJEKTÓW GOTOWYCH, ICH ADAPTACJĄ ORAZ ZAŁATWIENIEM WSZELKICH FORMALNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

PRZY ZAKUPIE PROJEKTÓW GOTOWYCH PRZEZ NASZE BIURO OFERUJEMY WYSOKIE RABATY NA WYKONANIE ADAPTACJI ORAZ WSZELKIE USŁUGI BĘDĄCE W OFERCIE BIURA.

adaptacja projektu gotowego

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG NASZEGO BIURA?

 

Wybierając biuro projektowe, które ma nas kompleksowo wspierać w niewątpliwie najważniejszej w życiu inwestycji, którą jest budowa wymarzonego domu, musimy zachować szczególną ostrożność. Działalność większości biur projektowych działających na rynku kończy się na sprzedaży „gotowego” projektu, który jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej.

Znalezienie pięknej lokalizacji i zakup działki to krok niewątpliwie trudny, jednak był on jednym z przyjemniejszych etapów inwestycyjnych, teraz będzie znacznie trudniej. Wybór projektu i dostosowanie do indywidualnych potrzeb, wprowadzenie niezbędnych zmian zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz uzyskanie wymaganych ustawowo uzgodnień i pozwoleń, to tylko część niezbędnych formalności na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Proces od wybrania wymarzonego projektu do otrzymania pozwolenia na budowę jest żmudny, wieloetapowy i skomplikowany. Aby bezstresowo przejść przez lawinę biurokracji, zaoszczędzić czas dla swoich bliskich oraz mieć świadomość właściwie zainwestowanych środków, zapraszamy do skorzystania z jedynej właściwej oferty!!!

CZYM NASZA OFERTA RÓŻNI SIĘ OD INNYCH I W CZYM JESTEŚMY LEPSI?

 

  • NAJBOGATSZA OFERTA

 

Posiadamy w swojej ofercie projekty gotowe domów wiodących krajowych pracowni architektonicznych, specjalizujących się w projektowaniu domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Oferujemy adaptację tych projektów do warunków lokalnych i dokonanie zmian w tych projektach, dopasowując je do indywidualnych potrzeb i upodobań.

 

  • KONKURENCYJNOŚĆ

 

Dokonując zakupu projektu gotowego za naszym pośrednictwem, uzyskacie Państwo rabat na jego adaptację (* zakres adaptacji został opisany poniżej).

 

  • KOMPLEKSOWOŚĆ

 

Nie mają Państwo czasu na wypełnianie sterty dokumentów i stanie w kilometrowych kolejkach? Zrobimy to my !!!

Wielokrotnie zmierzyliśmy się z machiną biurokracji, która dla Inwestora często bywa nieprzychylna, a kilkukrotne odwiedzanie tej samej instytucji tylko po to, aby dostarczyć kolejny dokument lub uzupełnić brakujący podpis może doprowadzić do szału nawet najcierpliwszych.

W ofercie naszej pracowni projektowej znajdziecie Państwo szereg usług niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, które możemy wykonać w imieniu inwestora, m.in:

- uzyskanie wyrysu i wypisu z ewidencji gruntów,

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z miejscowego planu,

- uzyskanie mapy do celów projektowych,

- wykonanie badań geotechnicznych,

- adaptację projektu typowego do lokalnych warunków gruntowo – wodnych, dostosowanie do wymagań decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- wprowadzenie zmian do projektu typowego, dostosowujących go do indywidualnych potrzeb i wymagań,

- uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

- uzyskanie warunków przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej,

- uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu,

- opracowanie projektu przyłącza wod.-kan.,

- uzgodnienie projektu przyłącza wod.-kan.,

- uzgodnienie projektu zjazdu z zarządcą drogi,

- opracowanie projektu odrolnienia działki i uzyskanie decyzji o wyłączeniu z działalności rolnej,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Na każdym etapie procesu inwestycyjnego służymy fachowym doradztwem, pomagamy dokonywać właściwych wyborów w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz technik instalacyjnych. Doradzamy jak zrealizować trwałe, energooszczędne i ekonomiczne domy. Nowoczesne rozwiązania termoizolacyjne, systemy wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacja), kominki z płaszczem wodnym, kolektory słoneczne, pompy ciepła to zagadnienia, z którymi mamy do czynienia na co dzień.

 

 

Nasze usługi kierujemy do inwestorów planujących inwestycję na terenie województwa:

- dolnośląskiego

(powiaty: oleśnicki, wrocławski, oławski)

Zapewniamy możliwość reprezentacji w w/w starostwach.

 

W ramach wykonania adaptacji projektu typowego otrzymują Państwo możliwie najszerszy pakiet usług, który pozwoli na skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów.

 

Zapraszamy do kontaktu, bezpłatnej konsultacji oraz skorzystania z oferty naszego biura !

 

* ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO:

- dostosowanie projektu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a gdy go nie ma do decyzji o warunkach zabudowy,

- dostosowanie projektu do obowiązujących norm, przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej,

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

- sprawdzenie i przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych,

- dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych,

- naniesienie na oryginale projektu gotowego trwałą techniką graficzną (w kolorze czerwonym) zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,

- przejęcie na siebie obowiązków głównego projektanta oraz załączenie stosownych uprawnień oraz wpisu do izby zawodowej,

- opracowanie dokumentacji BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia).

 

Możliwe zmiany w projektach gotowych:

- zmiany otworów okiennych i drzwiowych oraz okien połaciowych wg potrzeb Inwestora (likwidacja okien i drzwi, zmiana lokalizacji, powiększenie, pomniejszenie),

- zamiany materiałów i rodzajów elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu niegorszych parametrów technicznych (zamiana stropu żelbetowego na gęstożebrowy Teriva),

- zmiany rodzaju pokrycia dachowego z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia (zamiana dachówki ceramicznej na betonową, blachę lub gont bitumiczny),

- drobnych zmian elementów niekonstrukcyjnych układu wewnętrznego (np. przesunięcie drzwi, zmiana układu ścianek działowych),

- modyfikacji instalacji wewnętrznych,

- sposobu ogrzewania budynku.