•  ADAPTACJE PROJEKTÓW GOTOWYCH, ADAPTACJA PROJEKTÓW TYPOWYCH

 

 • DOMY JEDNORODZINNE NA ZGŁOSZENIE

 

 • DOMY DO 70m2 BEZ FORMALNOŚCI

 

 • DOMY BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 

 • PROJEKTY DOMÓW JEDNORODZINNYCH,

 

 • PROJEKTY DOMÓW W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ,

 

 • PROJEKTY DOMÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ,

 

 • PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

 • PROJEKTY PRZYŁĄCZY

 

 • INWENTARYZACJE BUDOWLANE DO CELÓW PROJEKTOWYCH NA POTRZEBY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY, WYMIANY KONSTRUKCJI DACHU, POWIĘKSZANIA LUB WYKONYWANIA NOWYCH OTWORÓW OKIENNYCH LUB DRZWIOWYCH BUDYNKU,

 

 • KIEROWANIE BUDOWĄ I ROBOTAMI BUDOWLANYMI

 

 • PROJEKTY ROZBIÓREK

 

 • DORADZTWO INWESTYCYJNE (TECHNICZNE I FORMALNO – PRAWNE)