• SPRZEDAŻ I ADAPTACJE PROJEKTÓW GOTOWYCH (WIĘCEJ W ZAKŁADCE PROJEKTY GOTOWE)

 

 • PROJEKTY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH (JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH), UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (KONCEPCJE, PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE)

 

 • PROJEKTY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 

 • PROJEKTY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB LOKALU

 

 • PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

 • PROJEKTY PRZYŁĄCZY

 

 

 • EKSPERTYZY BUDOWLANE, OPINIE TECHNICZNE

 

 • INWENTARYZACJE BUDOWLANE DO CELÓW PROJEKTOWYCH NA POTRZEBY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY, WYMIANY KONSTRUKCJI DACHU, POWIĘKSZANIA LUB WYKONYWANIA NOWYCH OTWORÓW OKIENNYCH LUB DRZWIOWYCH ORAZ DLA OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU,

 

 • KIEROWANIE BUDOWĄ I ROBOTAMI BUDOWLANYMI

 

 • NADZÓR INWESTORSKI

 

 • PROJEKTY ROZBIÓREK

 

 • DORADZTWO INWESTYCYJNE (TECHNICZNE I FORMALNO – PRAWNE)