•  ADAPTACJE PROJEKTÓW GOTOWYCH, ADAPTACJA PROJEKTÓW TYPOWYCH,

 

  • PROJEKTY DOMÓW JEDNORODZINNYCH,

 

  • PROJEKTY DOMÓW W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ,

 

  • PROJEKTY DOMÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ,

 

  • PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

  • PROJEKTY PRZYŁĄCZY

 

  • INWENTARYZACJE BUDOWLANE DO CELÓW PROJEKTOWYCH NA POTRZEBY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY, WYMIANY KONSTRUKCJI DACHU, POWIĘKSZANIA LUB WYKONYWANIA NOWYCH OTWORÓW OKIENNYCH LUB DRZWIOWYCH BUDYNKU,

 

  • KIEROWANIE BUDOWĄ I ROBOTAMI BUDOWLANYMI

 

  • PROJEKTY ROZBIÓREK

 

  • DORADZTWO INWESTYCYJNE (TECHNICZNE I FORMALNO – PRAWNE)