FAQ

Co można na danej działce wybudować określa gmina (miasto). Jeżeli na dany teren gmina (miasto) posiada plan zagospodarowania przestrzennego, trzeba wystąpić o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Jeżeli gmina nie ma planu, należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Na tą decyzję czeka się od 2 do 4 miesięcy, w zależności od gminy. Gdy już otrzymamy jeden z powyższych dokumentów, należy je dokładnie przestudiować, najlepiej z architektem. Dokumenty te określają rodzaj zabudowy, wysokość budynku, wysokość okapu, kąt nachylenia dachu, dopuszczalną powierzchnię zabudowy, linie zabudowy...itp. Po przeanalizowaniu wypisu lub decyzji wybieramy projekt domu z katalogu lub decydujemy się na projekt indywidualny Następnie zlecamy architektowi załatwienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nie polecam załatwiania na własną rękę decyzji o warunkach zabudowy (niepotrzebny stres i strata czasu). Proponuję zgłosić się do naszego Biura od razu po zakupie działki. My w imieniu Państwa załatwimy wszystkie dokumenty , warunki bez dodatkowych opłat.

Należy dostarczyć dowody osobiste właścicieli, akt notarialny. Mile widziana mapka działki. Pozostałe dokumenty załatwia Biuro Projektów bez dodatkowych opłat.

Należy zarejestrować dziennik budowy, podpisać umowę z kierownikiem budowy , zgłosić do Nadzoru Budowlanego rozpoczęcie budowy, zlecić geodecie wytyczenie geodezyjne i zacząć budowę.

Jeżeli w ścianie występuje okno lub drzwi to należy zachować 4 m, jeżeli brak jest otowrów, to 3m. Przepisy dopuszczają postawienie na granicy lub zbliżenie do granicy działki na odległość 1,5m. W takim przypadku należy się zgłosić do naszego Biura, musimy szczegółowo przeanalizować sytuację.